Styrelse och funktionärer

Bengt Agneta Katarina Harriet Gunilla

Bengt Agneta Katarina Harriet Gunilla

E-post till styrelsen: info@jarlabanke.se

Styrelsen:

Ordförande: Katarina Wretborn 073-222 09 39
Kassör: Bengt Hultblad 08-511 772 00
Sekreterare: Anders Granström 070-841 33 35
Ledamot: Gunilla Svendenius 070-654 94 21
Ledamot: Harriet Lindeborg 070-523 79 24

Informationsansvarig: Anders Granström (nyhetsbrev), Peter Kallträsk (hemsida)

Valberedning 2019:

Sari Granström 08-96 05 81
Berit Weståker 073-060 79 35

Revisorer:

Ordinarie: Ulvi Dale 073-528 42 28
Suppleant: Gunnar Ahlsén 070-749 13 02

Klubbcaller:

Peter Kallträsk 073-987 22 90
callers@jarlabanke.se