Avgifter 2021

Medlemsavgiften i klubben är tillfälligt sänkt till 100 kr för 2021
(betalas senast 31/1).
(ordinarie avgift 220 kr per år)

Kurs/dansavgifter utgår för våren 2021 pga inställda kurser.
(Kurs/dansavgiften är 200 kr per termin (betalas senast 31/1 resp. 30/9)).

Medlemmar under 18 år betalar halva avgifter.

Gästdansare betalar 50 kr per kurs/danstillfälle.

Klubben har PlusGiro: 27 68 15-8.

Lämna din e-post adress till info@jarlabanke.se så får du klubbmeddelande via e-post.
(OBS!! glöm inte bort att meddela oss om du ändrar e-post eller hemadress.)