Vårfesten 2020

 

Planering pågår – Mera info kommer snart!

 

V Å R F E S T  2 0 2 0

Jarlabanke SQD kommer i år att ha sin traditionella vårfest
_dag_ den _månad_ mellan kl. ??.?? – ??.??
på ännu inte bestämd plats.

Vi börjar med att _ och
därefter _.

Pris medlemmar ?? SEK
Icke medlemmar ?? SEK

PG 27 68 15-8  senast ? ????.

Anmälningslistor kommer att finnas i danslokalen på onsdagarna
eller anmäl er här via mail till Vårfest 2020. (klicka på Vårfest 2020)

Flyer för utskrift: JB Vårfest 20120-??-??