Avgifter 2024

Medlemsavgiften är 220 kr per år (betalas senast 31/1).

(Kurs/dansavgiften är 280 kr för vårterminen (betalas senast 31/1).

(Kurs/dansavgiften är 280 kr för höstterminen (betalas senast 30/9).

Medlemmar under 18 år betalar halva avgifter.

Gästdansare betalar 50 kr per kurs/danstillfälle.

Klubbens PlusGiro: 27 68 15-8.

Lämna din e-post adress till info@jarlabanke.se så får du klubbmeddelande via e-post.
(OBS!! glöm inte bort att meddela oss om du ändrar e-post eller hemadress.)