Om squaredans

Det är engagerande, medryckande och för alla åldrar (7 eller 75 spelar ingen roll). Det finns få likheter med andra dansformer. Square betyder fyrkant eller kvadrat och dansens namn kommer av att utgångsläget för dansen är fyra par dansare uppställda i kvadrat. Caller kallas den person som leder dansen genom att sjunga ut namnen på de olika dansturerna till musik. Dansarna har lärt sig betydelsen av varje sådant call men vet inte på förhand vilka call som kommer och i vilken ordning.

Varje dans upplevs som unik och håller dansarna alerta till både huvud och kropp. Det bästa av allt! Variationerna har ingen gräns! Callern sjunger dessutom på engelska, en nödvändighet för att dansen skall kunna vara internationell. Den som inte anser sig kunna engelska så bra lär sig efter hand under kursverksamheten vad de olika uttrycken betyder. Musiken varierar och är medryckande. Den kan bestå av allt från dagens moderna låtar till country och musicals.

Squaredance är klassad som friskvård, vilket innebär att man kan ha möjlighet att få kostnaden eller del därav betald av sin arbetsgivare.

180px-Square_dance_sign.svg  Detta är symbolen för squaredans.

Uppvisning

Du får prova på. Vi arrangerar squaredansuppvisningar vid jubiléer, födelsedagar, firmafester osv.

Vi har varit med vid flertal tillfällen i samband med arrangemang i t.ex köpcentra och andra offentliga platser.

Om du vill att vi ordnar en uppvisning, tag kontakt via mail till info@jarlabanke.se.