Styrelse och funktionärer

Styrelsen:

Ordförande: Gunilla Svendenius – 070-654 94 21
Kassör: Harriet Lindeborg – 070-523 79 24
Sekreterare: Mats Carsing – 070-236 44 83
Ledamot: Peter Kallträsk – 073-987 22 90
Ledamot: Ewa Ström – 070-461 99 80

Informationsansvarig: Mats (nyhetsbrev), Peter (hemsida)

Valberedning 2023:

Katarina Imhäuser Wretborn – 073-222 09 39
Sari Granström –

Revisorer:

Ordinarie: Ulvi Dale – 073-528 42 28
Suppleant: Gunnar Ahlsén – 070-749 13 02

Klubbcaller:

Peter Kallträsk – 073-987 22 90
callers@jarlabanke.se