Styrelse och funktionärer

Bengt Agneta Katarina Harriet Gunilla

Bengt Agneta Katarina Harriet Gunilla

E-post till styrelsen: info@jarlabanke.se

Styrelsen:

Ordförande: Peter Kallträsk – 073-987 22 90
Kassör: Harriet Lindeborg – 070-523 79 24
Sekreterare: Karin Ersson – 070-984 07 40
Ledamot: Gunilla Svendenius – 070-654 94 21
Ledamot: Mats Carsing – 070-236 44 83

Informationsansvarig: Karin (nyhetsbrev), Peter (hemsida)

Valberedning 2021:

Katarina Imhäuser Wretborn – 073-222 09 39
Johan Ruthström –

Revisorer:

Ordinarie: Ulvi Dale – 073-528 42 28
Suppleant: Gunnar Ahlsén – 070-749 13 02

Klubbcaller:

Peter Kallträsk – 073-987 22 90
callers@jarlabanke.se